Η παρακάτω ανώνυμη έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Horizon2020 προγράμματος VAST, το οποίο συντονίζει το ΕΚΕΦΕ.

Στόχος της έρευνας είναι συλλογή ερευνητικών δεδομένων γύρω από την αντίληψη των αξιών που σχετίζονται με τα έργα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο των αξιών που σχετίζονται με το έργο και τους ήρωες της “Αντιγόνης” του Σοφοκλη, όπως αυτές επικοινωνούνται μέσα από τη θεατρική παράσταση της Αντιγόνης, την οποία παρουσίασε το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, εταίρος του έργου, το καλοκαίρι του 2022 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου.

Step 1 of 3

Δημογραφικά στοιχεία

Read More
1Welcome
2Consent Form
3Demographics
4Values Identification
5Values Definition
6VAST Platform

Values: Meaning, Presence in Fairy Tales and Beyond


The Fairy Tale Museum and the Universidade NOVA de Lisboa, as part of the project VAST: Values Across Space & Time, funded by the Horizon 2020 Program of the European Union are running a survey which focuses on assessing experts’ perceptions of values present in fairy tales, in order to examine how these values are interpreted and communicated through the various activities and exhibits they run. In addition, the survey explores what digitization types would be most useful to experts and stakeholders in interpreting and communicating values.

 

Participation in the survey is voluntary and all collected responses are anonymous; there is no way to link any response with a particular person, so please answer as honestly as you feel comfortable doing so.

 

You are free to stop and exit the survey at any moment if you do not wish to continue.

 

All the collected answers will be used for research purposes and for guiding the development of the VAST platform to best meet the needs of experts (e.g., museum educators, curators, story tellers).

 

The survey takes approximately 15 minutes to complete.

 

The VAST project envisions to bring European values to the forefront by using cutting edge technologies to create a digital platform and a knowledge base which will include narratives from three areas: theatre (focusing on ancient Greek Drama), science (focusing on Scientific Revolution and natural-philosophy documents of the 17th century) and folklore (focusing on folktales/fairy tales). Through advanced techniques and digital tools, researchers will study how the meaning of specific values has been expressed, transformed, and appropriated through time, going back to the stories that helped shape part of the European culture. VAST will examine narratives and user experiences that represent significant moments of European culture and history such as the classical period, and the Scientific Revolution of the 17th century, when the conceptual, methodological and institutional foundations of modern science were first established, to the modern era. 

 
 Thank you for participating.

Read More