Τίτλος Έργου: Values Across Space & Time.

Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο (Ορίζοντας 2020) Ερευνητικό Έργο (Αρ. Συμφωνίας: 101004949).

Τίτλος Δραστηριότητας: Δημιουργική Γραφή «Οι Αξίες στα Παραμύθια»

Διοργανωτής / Υπεύθυνη Ερευνήτρια: Μουσείο Παραμυθιού / Έλενα Αριστοδήμου, earist@risc.cy

Περιγραφή Δραστηριότητας: Εργαστήρι δημιουργικής γραφής με έμφαση τις αξίες στα παραμύθια το οποίο στοχεύει στη συλλογή δεδομένων ως προς το πως οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τις αξίες που περιλαμβάνονται στη δραστριότητα καθώς και στο πως οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στην καθημερινή τους ζωή.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας (πρόσβαση, πληροφορίες, επεξεργασία, διαγραφή, διόρθωση, φορητότητα και περαιτέρω ζητήματα απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου VAST, Αλέξανδρο Νούσια στο alexandros.nousias@iit.demokritos.gr ανά πάσα στιγμή.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική δραστηριότητα αλλά και για να μάθετε τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη ερευνήτρια της δραστηριότητας, Έλενα Αριστοδήμου στο earist@risc.cy.

 

Πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζω

1. Σκοπός της ερευνητικής δραστηριότητας:

 1. Να αξιολογήσει την κατανόηση των εφήβων σχετικά με τις αξίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα
 2. Να διερευνήσει πως οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στην καθημερινή τους ζωή και στη σύγχρονη κοινωνία ευρύτερα
 3. Να εντοπίσει το βαθμό στον οποίο ταυτίζονται με τις αξίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα.

 

2. Τι είδους δεδομένα θα πρέπει να δοθούν

 • Προσωπικά Δεδομένα: Με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική δραστηριότητα θα ζητηθεί α) να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, β) το όνομα του παιδιού (χωρίς επώνυμο).
 • Ηχητικά Δεδομένα: Η συμμετοχή του παιδιού στην ερευνητική δραστηριότητα θα ηχογραφηθεί.
 • Οπτικά Δεδομένα: Θα φωτογραφηθούν στιγμιότυπα από την δραστηριότητα σε διάφορες στιγμές χωρίς όμως να αναγνωρίζεται το κάθε παιδί (τα παιδιά θα είναι πλάτη ή θα καλυφθεί το πρόσωπό τους).
 • Ανώνυμα Δεδομένα: Με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική δραστηριότητα θα του ζητηθεί να συμμετέχει ενεργά στις ομαδικές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Οι απαντήσεις (τα δεδομένα) που θα δώσει το παιδί θα είναι και θα παραμείνουν ανώνυμες σε κάθε σκοπό χρήσης, όπως τυχόν δημοσιεύσεις που θα γίνουν.

 

3. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

 • Προσωπικά Δεδομένα: Το ονοματεπώνυμό σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υπογραφή του παρόντος εντύπου συγκατάθεσης συμμετοχής του παιδιού στην ερευνητική δραστηριότητα του έργου VAST, ενώ το μικρό όνομα του παιδιού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για χρήση από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
 • Ηχητικά Δεδομένα: Το ηχητικό αρχείο της δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από την ερευνητική ομάδα του έργου για την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν από τη δραστηριότητα.
 • Οπτικά Δεδομένα: Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για τη διάχυση της δραστηριότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (σε καμία φωτογραφία που θα δημοσιοποιηθεί δεν θα αναγνωρίζεται κάποιο παιδί).
 • Ανώνυμα Δεδομένα: Τα ανώνυμα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τη δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και πιθανόν δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από την ανάλυσή τους.

 

4. Εθελοντική συμμετοχή: Η συμμετοχή του παιδιού σας είναι εθελοντική. Έχετε το δικαίωμα να μην συναινέσετε στη συμμετοχή του, και το παιδί μπορεί να αποχωρήσει από τη δραστηριότητα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε, για οποιοδήποτε λόγο.

 

5. Ανάκληση Συγκατάθεσης:

 • Συμμετοχής: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συμμετοχή του παιδιού οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
 • Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
 • Ηχητικά και Οπτικά Δεδομένα: Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τα ηχητικά και οπτικά δεδομένα δεν είναι δυνατή, αφού η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα ομαδικά και δεν γίνεται ταυτοποίηση του κάθε παιδιού έτσι που να μπορέσει να αποκλειστεί η συμμετοχή του από το ηχητικό ή το φωτογραφικό υλικό.
 • Ανώνυμα Δεδομένα: Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τα ανώνυμα δεδομένα δεν είναι δυνατή αφού η δραστηριότητα είναι ομαδική και δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του κάθε παιδιού για να αποκλειστεί από την ανάλυση.

 

6. Ρίσκα: Η συμμετοχή στην δραστηριότητα δεν εμπεριέχει κάποιο ρίσκο για το παιδί.

 

7. Οφέλη: Μέσα από τη δραστηριότητα το παιδί θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις γνώσεις του ως προς τη μορφολογία των παραμυθιών, να κατανοήσει το ρόλο των αξιών στο σήμερα, να ενισχύσει τις βασικές και ειδικές του δεξιότητες οι οποίες απορρέουν μέσα από τη δημιουργική γραφή (π.χ. δημιουργικότητα, συγγραφή ενός παραμυθιού, κριτική σκέψη, ενδοσκόπηση, προβληματισμός) και να αντιληφθεί πως οι αξίες επηρεάζουν / καθοδηγούν το ίδιο αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

 

8. Τρίτοι: Το έργο VAST μπορεί να μοιραστεί τα ανώνυμα δεδομένα της δραστηριότητας μέσω του αποθετηρίου του.

 

9. Αποθήκευση: Το έργο VAST μπορεί να αποθηκεύσει τα:

 • Προσωπικά Δεδομένα: μέχρι τη λήξη του έργου στα αρχεία του Μουσείου ή τα ηλεκτρονικά αρχεία του έργου VAST, και τα
 • Ανώνυμα Δεδομένα: για απεριόριστο διάστημα μέσα στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του έργου VAST.

 

10. Εμπιστευτικότητα / Αποποίηση Ευθυνών:

Η υπεύθυνη ερευνήτρια μπορεί να κρατήσει πρακτικά ή άλλες σημειώσεις που θεωρούνται «Απόρρητες Πληροφορίες». Παρόλα αυτά, κατανοώ ότι η υπεύθυνη ερευνήτρια και οι άλλοι συνεργάτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που μοιράζονται από τους άλλους συμμετέχοντες έξω από τη δραστηριότητα. Συνεπώς, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων.

[1] Έχω διαβάσει το έντυπο συγκατάθεσης και κατανοώ τους στόχους της δραστηριότητας.
[2] Συναινώ στην ηχογράφηση της δραστηριότητας.
[3] Συναινώ στην λήψη μη αναγνωρίσιμων φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
[4] Συναινώ στη συμπερίληψη των ανώνυμων δεδομένων του παιδιού μου στο αποθετήριο του έργου.