Έρευνα καταγραφής εμπειριών ειδικών σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς για την επικοινωνία των αξιών μέσα από τη δουλειά τους.

Read More