Καταγραφή Εμπειριών Ειδικών σε ζητήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έρευνα καταγραφής εμπειριών ειδικών σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς για την επικοινωνία των αξιών μέσα από τη δουλειά τους.

Cultural Heritage Experts’ Experiences

Survey for recording experts' experiences on communicating values through their work.

VAST Platform Requirements (addressed to Theatre Professionals)

Survey for the VAST requirements addresses to Theatre professionals

Γιορτή Παραμυθιών – Κέα, 22-31 Ιουλίου 2022

Survey for the VAST activities in the Fairytale Festival - 22-31 July 2022 - Kea, Greece

Cultural Institutions’ role in the diffusion of values

The consent form and questionnaire related to the survey for Cultural Institutions.

Αντιγόνη του Σοφοκλή – Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος, Ιούλιος 2022

Μια παράσταση για τη σχέση της πόλης / των πολιτών με την εξουσία, διαχρονικό ζήτημα του τραγικού έργου.

Έρευνα καταγραφής εμπειριών ειδικών σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς για την επικοινωνία των αξιών μέσα από τη δουλειά τους.

Read More