Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εμπειρία/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τα πράγματα του νου)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (επισημείωση αξιών στο κείμενο)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Μέρος 3ο

Κατανόηση

Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες!

Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εκπαιδευτικό/Επαγγελματικό Προφίλ

Μέρος 3ο

Προσδοκίες/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
την εκπαιδευτική προσέγγιση
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τα πράγματα του νου)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (επισημείωση αξιών στο κείμενο)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Μέρος 4ο

Κατανόηση/Εμπειρία
Δεν συφωνώ καθόλουΔεν συφωνώΔεν ξέρωΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
προσπαθώ μέσα από τα καθημερινά μαθήματα να αναδείξω και να καλλιεργήσω τις θεμελιώδεις αξίες στους μαθητές/τριες
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
δυσκολεύομαι να βρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο καθημερινό μάθημα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
θεωρώ ότι η ανάδειξη και καλλιέργεια αξιών οφείλει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία με άλλα σχολεία θα ήταν σημαντική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!

Please insert the participant ID you created for the previous questionnaire.

Portrait Values Questionnaire

Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
A. Thinking up new ideas and being creative is important to him/her. He/She likes to do things in his/her own original way.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
B. It is important to him/her to be rich. He/She wants to have a lot of money and expensive things.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
C. He/She thinks it is important that every person in the world should be treated equally. He/She believes everyone should have equal opportunities in life.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
D. It's important to him/her to show his/her abilities. He/She wants people to admire what he/she does.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
E. It is important to him/her to live in secure surroundings. He/She avoids anything that might endanger his/her safety.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
F. He/She likes surprises and is always looking for new things to do. He/She thinks it is important to do lots of different things in life.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
G. He/She believes that people should do what they're told. He/She thinks people should follow rules at all times, even when no-one is watching.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
H. It is important to him/her to listen to people who are different from him/her. Even when he/she disagrees with them, he/she still wants to understand them.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
I. It is important to him/her to be humble and modest. He/She tries not to draw attention to him/her-self.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
J. Having a good time is important to him/her. He/She likes to “spoil” him/her-self.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
K. It is important to him/her to make his/her own decisions about what he/she does. He/She likes to be free and not depend on others.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
L. It's very important to him/her to help the people around him/her. He/She wants to care for their well-being.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
M. Being very successful is important to him/her. He/She hopes people will recognise his/her achievements.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
N. It is important to him/her that the government ensures his/her safety against all threats. He/She wants the state to be strong so it can defend its citizens.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
O. He/She looks for adventures and likes to take risks. He/She wants to have an exciting life.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
P. It is important to him/her always to behave properly. He/She wants to avoid doing anything people would say is wrong.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Q. It is important to him/her to get respect from others. He/She wants people to do what he/she says.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
R. It is important to him/her to be loyal to his/her friends. He/She wants to devote him/her-self to people close to him/her.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
S. He/She strongly believes that people should care for nature. Looking after the environment is important to him/her.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
T. Tradition is important to him/her. He/She tries to follow the customs handed down by his/her religion or his/her family.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
U. He/She seeks every chance he/she can to have fun. It is important to him/her to do things that give him/her pleasure.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know

Titolo completo del progetto: Valori attraverso lo spazio e il tempo (VAST)

Il progetto VAST, finanziato dal Programma Europeo di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 con l’accordo di sovvenzione n. 101004949, studia i valori morali nello spazio e nel tempo, con particolare attenzione ai valori considerati fondamentali per l’Unione europea (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani). Attraverso la digitalizzazione di beni materiali e immateriali, mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale europeo.

Organizzatore dell’attività di ricerca:

Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS), Italia

Per qualsiasi domanda relativa ai vostri dati personali, ai vostri diritti (accesso, informazione, modifica, cancellazione, rettifica, portabilità e altre questioni relative alla privacy, potete rivolgervi in qualsiasi momento al responsabile della protezione dei dati designato, Alexandros Nousias (alexandros.nousias@iit.demokritos.gr).

Cose da sapere

 1. Scopo della ricerca:

  Questo questionario è stato creato con l’obiettivo di capire come i comunicatori di valori (cioè curatori di musei, educatori museali, studiosi, direttori, artisti, team creativi e altri stakeholder legati alla comunicazione dei valori) percepiscono il ruolo che le istituzioni culturali svolgono nella diffusione di questi valori.

  Inoltre, l’indagine mira ad analizzare le aspettative degli utenti riguardo alla disponibilità sulla piattaforma del progetto di strumenti digitali che possano aiutare nell’analisi, nella ricerca e nella comunicazione dei valori.

 2. Partecipazione volontaria: La vostra partecipazione è volontaria. Non siete obbligati a partecipare, se non volete. Potete lasciare il gruppo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
 3. Rischi: Partecipando a questa ricerca potrebbero essere rivelate opinioni che potrebbero portare a stigmatizzazione o discriminazione, qualora identificate.
 4. Terze parti: VAST potrà condividere i vostri dati esclusivamente con istituzioni accademiche nell’ambito della presente ricerca. Non è prevista alcuna comunicazione al pubblico.
 5. Conservazione: VAST conserverà i dati per tre (3) anni presso l’Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS)
 6. Avendo ricevuto informazioni esplicite sugli obiettivi e sul formato della ricerca che verrà condotta nel contesto del progetto VAST,

  con la presente confermo che:

Dati demografici

Politiche per il patrimonio culturale

Per niente importanteNon importanteIndifferenteImportanteMolto importante
Per niente importante
Non importante
Indifferente
Importante
Molto importante
Per niente importanteNon importanteIndifferenteImportanteMolto importante
Per niente importante
Non importante
Indifferente
Importante
Molto importante

Musei e comunicazione dei valori

Per niente interessatoNon interessatoIndifferenteInteressatoMolto interessato
Per niente interessato
Non interessato
Indifferente
Interessato
Molto interessato
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto

Strumenti digitali

Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto

Funzionalità della piattaforma VAST

Parte cruciale del progetto sarà la creazione della piattaforma VAST. Essa fornirà agli utenti, quali studiosi, comunicatori di valori e pubblico generico, tutti gli strumenti necessari (ad esempio, kit di strumenti riutilizzabili, materiale didattico, linee guida su metodologie e migliori pratiche) a studiare e diffondere la percezione dell’evoluzione dei valori nel tempo e nello spazio oltre la fine del progetto. I servizi includeranno l’annotazione di documenti (testuali e non), la digitalizzazione di beni immateriali come le storie e le esperienze dei partecipanti e l’archivio delle attività, garantendo la sostenibilità del modello VAST.
Totalmente inutileInutileIndifferenteUtileMolto utile
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Totalmente inutileInutileIndifferenteUtileMolto utileNon applicabile
Annotazione del testo
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Annotazione delle immagini
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Annotazione dei video
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Annotazione dei suoni
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Progettazione di un questionario online
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Esplorazione dei valori nel testo
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Esplorazione dei collegamenti tra i concetti
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Archiviazione delle risorse digitali
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Definire e visualizzare le connessioni tra i concetti
Totalmente inutile
Inutile
Indifferente
Utile
Molto utile
Non applicabile
Fortemente in disaccordoIn disaccordoIndifferenteD'accordoPienamente d'accordo
Fortemente in disaccordo
In disaccordo
Indifferente
D'accordo
Pienamente d'accordo
Per nienteNoIndifferenteMolto
Per niente
No
Indifferente
Molto

Domande finali

Read More
Strongly disagreeDisagreeΝeither agree nor disagreeAgreeStrongly agree
Strongly disagree
Disagree
Νeither agree nor disagree
Agree
Strongly agree
Strongly disagreeDisagreeNeither agree nor disagreeAgreeStrongly agree
Strongly disagree
Disagree
Neither agree nor disagree
Agree
Strongly agree
Read More
Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
εξαιρετικά σημαντικέςσημαντικέςμέτρια σημαντικές/ουδέτερεςασήμαντες κατά κάποιον τρόπομη σημαντικές
εξαιρετικά σημαντικές
σημαντικές
μέτρια σημαντικές/ουδέτερες
ασήμαντες κατά κάποιον τρόπο
μη σημαντικές
εξαιρετικά σημαντικήσημαντικήμέτρια σημαντική/ουδέτερησημαντική κατά κάποιον τρόπομη σημαντική
εξαιρετικά σημαντική
σημαντική
μέτρια σημαντική/ουδέτερη
σημαντική κατά κάποιον τρόπο
μη σημαντική
Read More
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Read More
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψη σας
Διατυπώστε την άποψη σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Διατυπώστε την άποψή σας
Read More