Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟύτε συμφωνώ ούτε διαφωνώΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
εξαιρετικά σημαντικέςσημαντικέςμέτρια σημαντικές/ουδέτερεςασήμαντες κατά κάποιον τρόπομη σημαντικές
εξαιρετικά σημαντικές
σημαντικές
μέτρια σημαντικές/ουδέτερες
ασήμαντες κατά κάποιον τρόπο
μη σημαντικές
εξαιρετικά σημαντικήσημαντικήμέτρια σημαντική/ουδέτερησημαντική κατά κάποιον τρόπομη σημαντική
εξαιρετικά σημαντική
σημαντική
μέτρια σημαντική/ουδέτερη
σημαντική κατά κάποιον τρόπο
μη σημαντική