Τίτλος Έργου: Values Across Space & Time.

Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο (Ορίζοντας 2020) Ερευνητικό Έργο (Αρ. Συμφωνίας: 101004949).

Τίτλος Δραστηριότητας: Δημιουργική Γραφή «Οι Αξίες στα Παραμύθια»

Διοργανωτής / Υπεύθυνη Ερευνήτρια: Μουσείο Παραμυθιού / Έλενα Αριστοδήμου, earist@risc.cy

Περιγραφή Δραστηριότητας: Εργαστήρι δημιουργικής γραφής με έμφαση τις αξίες στα παραμύθια το οποίο στοχεύει στη συλλογή δεδομένων ως προς το πως οι έφηβοι αντιλαμβάνονται τις αξίες που περιλαμβάνονται στη δραστριότητα καθώς και στο πως οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στην καθημερινή τους ζωή.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας (πρόσβαση, πληροφορίες, επεξεργασία, διαγραφή, διόρθωση, φορητότητα και περαιτέρω ζητήματα απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου VAST, Αλέξανδρο Νούσια στο alexandros.nousias@iit.demokritos.gr ανά πάσα στιγμή.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική δραστηριότητα αλλά και για να μάθετε τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη ερευνήτρια της δραστηριότητας, Έλενα Αριστοδήμου στο earist@risc.cy.

 

Πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζω

1. Σκοπός της ερευνητικής δραστηριότητας:

 1. Να αξιολογήσει την κατανόηση των εφήβων σχετικά με τις αξίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα
 2. Να διερευνήσει πως οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται στην καθημερινή τους ζωή και στη σύγχρονη κοινωνία ευρύτερα
 3. Να εντοπίσει το βαθμό στον οποίο ταυτίζονται με τις αξίες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα.

 

2. Τι είδους δεδομένα θα πρέπει να δοθούν

 • Προσωπικά Δεδομένα: Με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική δραστηριότητα θα ζητηθεί α) να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, β) το όνομα του παιδιού (χωρίς επώνυμο).
 • Ηχητικά Δεδομένα: Η συμμετοχή του παιδιού στην ερευνητική δραστηριότητα θα ηχογραφηθεί.
 • Οπτικά Δεδομένα: Θα φωτογραφηθούν στιγμιότυπα από την δραστηριότητα σε διάφορες στιγμές χωρίς όμως να αναγνωρίζεται το κάθε παιδί (τα παιδιά θα είναι πλάτη ή θα καλυφθεί το πρόσωπό τους).
 • Ανώνυμα Δεδομένα: Με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην ερευνητική δραστηριότητα θα του ζητηθεί να συμμετέχει ενεργά στις ομαδικές δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Οι απαντήσεις (τα δεδομένα) που θα δώσει το παιδί θα είναι και θα παραμείνουν ανώνυμες σε κάθε σκοπό χρήσης, όπως τυχόν δημοσιεύσεις που θα γίνουν.

 

3. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

 • Προσωπικά Δεδομένα: Το ονοματεπώνυμό σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υπογραφή του παρόντος εντύπου συγκατάθεσης συμμετοχής του παιδιού στην ερευνητική δραστηριότητα του έργου VAST, ενώ το μικρό όνομα του παιδιού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για χρήση από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
 • Ηχητικά Δεδομένα: Το ηχητικό αρχείο της δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από την ερευνητική ομάδα του έργου για την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν από τη δραστηριότητα.
 • Οπτικά Δεδομένα: Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για τη διάχυση της δραστηριότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (σε καμία φωτογραφία που θα δημοσιοποιηθεί δεν θα αναγνωρίζεται κάποιο παιδί).
 • Ανώνυμα Δεδομένα: Τα ανώνυμα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τη δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγγραφή σχετικών παραδοτέων και πιθανόν δημοσιεύσεων που θα προκύψουν από την ανάλυσή τους.

 

4. Εθελοντική συμμετοχή: Η συμμετοχή του παιδιού σας είναι εθελοντική. Έχετε το δικαίωμα να μην συναινέσετε στη συμμετοχή του, και το παιδί μπορεί να αποχωρήσει από τη δραστηριότητα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε, για οποιοδήποτε λόγο.

 

5. Ανάκληση Συγκατάθεσης:

 • Συμμετοχής: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συμμετοχή του παιδιού οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
 • Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.
 • Ηχητικά και Οπτικά Δεδομένα: Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τα ηχητικά και οπτικά δεδομένα δεν είναι δυνατή, αφού η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα ομαδικά και δεν γίνεται ταυτοποίηση του κάθε παιδιού έτσι που να μπορέσει να αποκλειστεί η συμμετοχή του από το ηχητικό ή το φωτογραφικό υλικό.
 • Ανώνυμα Δεδομένα: Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τα ανώνυμα δεδομένα δεν είναι δυνατή αφού η δραστηριότητα είναι ομαδική και δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του κάθε παιδιού για να αποκλειστεί από την ανάλυση.

 

6. Ρίσκα: Η συμμετοχή στην δραστηριότητα δεν εμπεριέχει κάποιο ρίσκο για το παιδί.

 

7. Οφέλη: Μέσα από τη δραστηριότητα το παιδί θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις γνώσεις του ως προς τη μορφολογία των παραμυθιών, να κατανοήσει το ρόλο των αξιών στο σήμερα, να ενισχύσει τις βασικές και ειδικές του δεξιότητες οι οποίες απορρέουν μέσα από τη δημιουργική γραφή (π.χ. δημιουργικότητα, συγγραφή ενός παραμυθιού, κριτική σκέψη, ενδοσκόπηση, προβληματισμός) και να αντιληφθεί πως οι αξίες επηρεάζουν / καθοδηγούν το ίδιο αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

 

8. Τρίτοι: Το έργο VAST μπορεί να μοιραστεί τα ανώνυμα δεδομένα της δραστηριότητας μέσω του αποθετηρίου του.

 

9. Αποθήκευση: Το έργο VAST μπορεί να αποθηκεύσει τα:

 • Προσωπικά Δεδομένα: μέχρι τη λήξη του έργου στα αρχεία του Μουσείου ή τα ηλεκτρονικά αρχεία του έργου VAST, και τα
 • Ανώνυμα Δεδομένα: για απεριόριστο διάστημα μέσα στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του έργου VAST.

 

10. Εμπιστευτικότητα / Αποποίηση Ευθυνών:

Η υπεύθυνη ερευνήτρια μπορεί να κρατήσει πρακτικά ή άλλες σημειώσεις που θεωρούνται «Απόρρητες Πληροφορίες». Παρόλα αυτά, κατανοώ ότι η υπεύθυνη ερευνήτρια και οι άλλοι συνεργάτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που μοιράζονται από τους άλλους συμμετέχοντες έξω από τη δραστηριότητα. Συνεπώς, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα των άλλων.

[1] Έχω διαβάσει το έντυπο συγκατάθεσης και κατανοώ τους στόχους της δραστηριότητας.
[2] Συναινώ στην ηχογράφηση της δραστηριότητας.
[3] Συναινώ στην λήψη μη αναγνωρίσιμων φωτογραφιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
[4] Συναινώ στη συμπερίληψη των ανώνυμων δεδομένων του παιδιού μου στο αποθετήριο του έργου.
Read More
1Καλωσόρισμα
2Έντυπο Συγκατάθεσης
3Δημογραφικά στοιχεία
4Αναγνώριση Αξιών
5Ορισμός Αξιών
6Πλατφόρμα VAST

Αξίες: Σημασία, Παρουσία στα Παραμύθια και Πέρα από Αυτά


Το Μουσείο Παραμυθιού και το Universidade NOVA de Lisboa, στο πλαίσιο του έργου VAST: Values Across Space &Time, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγουν μια έρευνα που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αντιλήψεων των ειδικών για τις αξίες που υπάρχουν στα παραμύθια, προκειμένου να εξεταστεί πώς αυτές οι αξίες ερμηνεύονται και επικοινωνούνται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκθεμάτων που διοργανώνουν. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά ποιοι τύποι ψηφιοποίησης θα ήταν πιο χρήσιμοι σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την ερμηνεία και την επικοινωνία των αξιών.

 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και όλες οι απαντήσεις που συλλέγονται είναι ανώνυμες. Δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί οποιαδήποτε απάντηση με ένα συγκεκριμένο άτομο, οπότε απαντήστε με ειλικρίνεια όσες ερωτήσεις θα θέλατε.

 

Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε και να βγείτε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε.

 

Όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας VAST για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εμπειρογνωμόνων (π.χ. θεατροπαιδαγωγοί, επιμελητές, αφηγητές ιστοριών).

 

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

 

Το έργο VAST οραματίζεται να φέρει τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας βάσης γνώσεων που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις από τρεις τομείς: το θέατρο (με επίκεντρο το αρχαίο ελληνικό δράμα), την επιστήμη (εστιάζοντας στην Επιστημονική Επανάσταση και τα ντοκουμέντα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας στα παραμύθια). Μέσω προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων, οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς η έννοια συγκεκριμένων αξιών έχει εκφραστεί, μεταμορφωθεί και οικειοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανατρέχοντας στις ιστορίες που βοήθησαν στη διαμόρφωση μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το VAST θα εξετάσει αφηγήσεις και εμπειρίες χρηστών που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας, όπως η κλασική περίοδος και η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα, όταν τέθηκαν για πρώτη φορά τα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και θεσμικά θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης, στη σύγχρονη εποχή. 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Read More
1Welcome
2Consent Form
3Demographics
4Values Identification
5Values Definition
6VAST Platform

Values: Meaning, Presence in Fairy Tales and Beyond


The Fairy Tale Museum and the Universidade NOVA de Lisboa, as part of the project VAST: Values Across Space & Time, funded by the Horizon 2020 Program of the European Union are running a survey which focuses on assessing experts’ perceptions of values present in fairy tales, in order to examine how these values are interpreted and communicated through the various activities and exhibits they run. In addition, the survey explores what digitization types would be most useful to experts and stakeholders in interpreting and communicating values.

 

Participation in the survey is voluntary and all collected responses are anonymous; there is no way to link any response with a particular person, so please answer as honestly as you feel comfortable doing so.

 

You are free to stop and exit the survey at any moment if you do not wish to continue.

 

All the collected answers will be used for research purposes and for guiding the development of the VAST platform to best meet the needs of experts (e.g., museum educators, curators, story tellers).

 

The survey takes approximately 15 minutes to complete.

 

The VAST project envisions to bring European values to the forefront by using cutting edge technologies to create a digital platform and a knowledge base which will include narratives from three areas: theatre (focusing on ancient Greek Drama), science (focusing on Scientific Revolution and natural-philosophy documents of the 17th century) and folklore (focusing on folktales/fairy tales). Through advanced techniques and digital tools, researchers will study how the meaning of specific values has been expressed, transformed, and appropriated through time, going back to the stories that helped shape part of the European culture. VAST will examine narratives and user experiences that represent significant moments of European culture and history such as the classical period, and the Scientific Revolution of the 17th century, when the conceptual, methodological and institutional foundations of modern science were first established, to the modern era. 

 
 Thank you for participating.

Read More