Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τι είναι οι αξίες/τα συναισθήματα; ποια είναι η σημασία τους στη ζωή μας;)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Ηθικό δίλημμα – στάδια επίλυσης (σύντομη παρουσίαση – συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Επίλυση ενός ηθικού διλήμματος – ανάδειξη αξιών (εργασία σε ομάδα)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
παρουσίαση ομάδας
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Συζήτηση – αναστοχασμός
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες!

Read More
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
την εκπαιδευτική προσέγγιση
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τι είναι οι αξίες/τα συναισθήματα)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
ποιες αξίες αναδεικνύονται στο κείμενο της 'Αντιγόνης'; (ατομική εργασία- επισημείωση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
δημουργία ενός κοινού 'Χάρτη Ιδεών΄ (εργασία σε ομάδα)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
παρουσίαση κάθε ομάδας
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Συζήτηση – αναστοχασμός
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν συφωνώ καθόλουΔεν συφωνώΔεν ξέρωΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
προσπαθώ μέσα από τα καθημερινά μαθήματα να αναδείξω και να καλλιεργήσω τις θεμελιώδεις αξίες στους μαθητές/ριες
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
δυσκολεύομαι να βρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο καθημερινό μάθημα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
θεωρώ ότι η ανάδειξη και καλλιέργεια αξιών οφείλει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία με άλλα σχολεία θα ήταν σημαντική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!

Read More
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τι είναι οι αξίες/τα συναισθήματα)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
ποιες αξίες αναδεικνύονται στο κείμενο της 'Αντιγόνης'; (ατομική εργασία- επισημείωση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
δημουργία ενός κοινού 'Χάρτη Ιδεών΄ (εργασία σε ομάδα)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
παρουσίαση κάθε ομάδας
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Συζήτηση – αναστοχασμός
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιέρωσες!

Read More

Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εκπαιδευτικό/Επαγγελματικό Προφίλ

Μέρος 3ο

Προσδοκίες/Αξιολόγηση
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
το περιεχόμενο
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη δομή
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
τη διάρκεια
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
την εκπαιδευτική προσέγγιση
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Δεν μου άρεσε καθόλουΔεν μου άρεσεΔεν ξέρωΜου άρεσεΜου άρεσε πάρα πολύ
διαδραστική δραστηριότητα (Καταιγισμός ιδεών – τα πράγματα του νου)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Αριστοτέλη (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (παιχνίδι)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Γνωριμία με τη σκέψη του Γαλιλαίου (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (επισημείωση αξιών στο κείμενο)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ
Σύγκρουση τιτάνων (συζήτηση)
Δεν μου άρεσε καθόλου
Δεν μου άρεσε
Δεν ξέρω
Μου άρεσε
Μου άρεσε πάρα πολύ

Μέρος 4ο

Κατανόηση/Εμπειρία
Δεν συφωνώ καθόλουΔεν συφωνώΔεν ξέρωΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
προσπαθώ μέσα από τα καθημερινά μαθήματα να αναδείξω και να καλλιεργήσω τις θεμελιώδεις αξίες στους μαθητές/τριες
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
δυσκολεύομαι να βρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο καθημερινό μάθημα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
θεωρώ ότι η ανάδειξη και καλλιέργεια αξιών οφείλει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία με άλλα σχολεία θα ήταν σημαντική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Δεν συφωνώ καθόλου
Δεν συφωνώ
Δεν ξέρω
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!

Please insert the participant ID you created for the previous questionnaire.

Portrait Values Questionnaire

Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
A. Thinking up new ideas and being creative is important to him/her. He/She likes to do things in his/her own original way.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
B. It is important to him/her to be rich. He/She wants to have a lot of money and expensive things.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
C. He/She thinks it is important that every person in the world should be treated equally. He/She believes everyone should have equal opportunities in life.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
D. It's important to him/her to show his/her abilities. He/She wants people to admire what he/she does.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
E. It is important to him/her to live in secure surroundings. He/She avoids anything that might endanger his/her safety.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
F. He/She likes surprises and is always looking for new things to do. He/She thinks it is important to do lots of different things in life.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
G. He/She believes that people should do what they're told. He/She thinks people should follow rules at all times, even when no-one is watching.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
H. It is important to him/her to listen to people who are different from him/her. Even when he/she disagrees with them, he/she still wants to understand them.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
I. It is important to him/her to be humble and modest. He/She tries not to draw attention to him/her-self.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
J. Having a good time is important to him/her. He/She likes to “spoil” him/her-self.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
K. It is important to him/her to make his/her own decisions about what he/she does. He/She likes to be free and not depend on others.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
L. It's very important to him/her to help the people around him/her. He/She wants to care for their well-being.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
M. Being very successful is important to him/her. He/She hopes people will recognise his/her achievements.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
N. It is important to him/her that the government ensures his/her safety against all threats. He/She wants the state to be strong so it can defend its citizens.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
O. He/She looks for adventures and likes to take risks. He/She wants to have an exciting life.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
P. It is important to him/her always to behave properly. He/She wants to avoid doing anything people would say is wrong.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Q. It is important to him/her to get respect from others. He/She wants people to do what he/she says.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
R. It is important to him/her to be loyal to his/her friends. He/She wants to devote him/her-self to people close to him/her.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
S. He/She strongly believes that people should care for nature. Looking after the environment is important to him/her.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
T. Tradition is important to him/her. He/She tries to follow the customs handed down by his/her religion or his/her family.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
U. He/She seeks every chance he/she can to have fun. It is important to him/her to do things that give him/her pleasure.
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know

Introduction

Dear participant,

thank you for your will to participate in the following survey. It takes almost 10 minutes and it aims to investigate your experience in relation to your recent participation in the educational workshop (27 January 2023), which was organized by the Institute of Informatics & Telecommunications, NCSR-D.

The survey is anonymous and your participation remains voluntary, which means that you are free to quit any time you wish.

Survey’s results will be analyzed and exploited for research and educational purposes by the Institute of Informatics & Telecommunications, NCSR-D in the framework of the European project VAST – Values across space and time (H2020).

We really appreciate your contribution!

Please use the same code like the one you used during the activity. E.g. M23k78@1!

Demographics

Section 1

I didn't like at allI didn't likeI don't knowI likedI liked very much
the content
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
the structure
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
the duration
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
I didn't like at allI didn't likeI don't knowI likedI liked very much
What comes to your mind when you look at a painting
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Which values are highlighted in the text 'Antigone'? (annotation)
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Create your personnal mind map
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Create your group mind map (group discussion)
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Extraction of group mind maps graph and final discussion (groups' presentation)
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
I fully disagreeI disagreeI don't knowI agreeI fully agree
During my participation in the activity I had time to express my thoughts
I fully disagree
I disagree
I don't know
I agree
I fully agree
During my participation in the activity I was able to interact with my fellow students and exchange thoughts and view points
I fully disagree
I disagree
I don't know
I agree
I fully agree
I would love to participate in a similar activity again
I fully disagree
I disagree
I don't know
I agree
I fully agree

Section 2: Values perception

Strongly DisagreeDisagreeNeutralAgreeStrongly Agree
using inclusive language
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
online content accessible to all
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
opportunities to celebrate/promote diversity and inclusion
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
training about new technologies
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
create a user friendly digital environment
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
training about digital skills
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
provide services useful to all citizens
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
Strongly DisagreeDisagreeNeutralAgreeStrongly Agree
using inclusive language
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
opportunities to celebrate/promote diversity and inclusion
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
create opportunities for all people to contribute/express themselves
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
be willing to address diversity /make it a topic of discussion
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
introduce adaptive technologies in different working/educational environments
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree
support relative development opportunities support relative development opportunities
Strongly Disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly Agree

Section 3

Thank you for your time!

Step 1 of 3
After using the VAST Annotation Tool, please respond to the following questionnaire. It contains 4 questions regarding your technical skills related to the task, 16 Likert-type questions and 7 open-ended questions. It should take about 10 minutes to complete it.
DEMOGRAPHICS
Check all that apply
Please create a unique ID code that you will also used during the activity (please note it down and bring it with you). E.g. M23k78@1!

Demographics

Portrait Values Questionnaire

Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know
Very much like meLike meSome-what like meA little like meNot like meNot like me at allI don't want to answerI don't know
Very much like me
Like me
Some-what like me
A little like me
Not like me
Not like me at all
I don't want to answer
I don't know

The perception of values

The perception of value of diversity

Highly importantImportantModerate important/neutralSomewhat unimportantNot important
Highly important
Important
Moderate important/neutral
Somewhat unimportant
Not important
Highly importantImportantModerate important/neutralSomewhat unimportantNot important
Highly important
Important
Moderate important/neutral
Somewhat unimportant
Not important
Strongly agreeAgreeNeutralDisagreeStrongly disagree
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
Strongly agreeAgreeNeutralDisagreeStrongly disagree
in a positive way
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree
in a negative way
Strongly agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly disagree

Introduction

Dear participant,

thank you for your will to participate in the following survey. It takes almost 10 minutes and it aims to investigate your experience in relation to your recent participation in the educational workshop (14 December 2022), which was organized by the Department of Informatics “Giovanni degli Antoni”, University of Milan and the Institute of Informatics & Telecommunications, NCSR-D.

The survey is anonymous and your participation remains voluntary, which means that you are free to quit any time you wish.

Survey’s results will be analysed and exploited for research and educational purposes by the Institute of Informatics & Telecommunications, NCSR-D in the framework of the European project VAST – Values across space and time (H2020).

We really appreciate your contribution!

Demographics

Section 1

I didn't like at allI didn't likeI don't knowI likedI liked very much
the content
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
the structure
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
the duration
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
I didn't like at allI didn't likeI don't knowI likedI liked very much
What comes to your mind when you look at a painting/when you hear a sound
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Who would you invite to dinner?
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Which values are highlighted in the text 'Galileo's letter to Christina of Lorraine? ? (annotation)
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Create your personnal mind map
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Create your group mind map (group discussion)
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
Extraction of group mind maps graph and final discussion (groups' presentation)
I didn't like at all
I didn't like
I don't know
I liked
I liked very much
I fully disagreeI disagreeI don't knowI agreeI fully agree
During my participation in the activity I had time to express my thoughts
I fully disagree
I disagree
I don't know
I agree
I fully agree
During my participation in the activity I was able to interact with my fellow students and exchange thoughts and view points
I fully disagree
I disagree
I don't know
I agree
I fully agree
I would love to participate in a similar activity again
I fully disagree
I disagree
I don't know
I agree
I fully agree

Part 2

1Καλωσόρισμα
2Έντυπο Συγκατάθεσης
3Δημογραφικά στοιχεία
4Αναγνώριση Αξιών
5Ορισμός Αξιών
6Πλατφόρμα VAST

Αξίες: Σημασία, Παρουσία στα Παραμύθια και Πέρα από Αυτά


Το Μουσείο Παραμυθιού και το Universidade NOVA de Lisboa, στο πλαίσιο του έργου VAST: Values Across Space &Time, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγουν μια έρευνα που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αντιλήψεων των ειδικών για τις αξίες που υπάρχουν στα παραμύθια, προκειμένου να εξεταστεί πώς αυτές οι αξίες ερμηνεύονται και επικοινωνούνται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκθεμάτων που διοργανώνουν. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά ποιοι τύποι ψηφιοποίησης θα ήταν πιο χρήσιμοι σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την ερμηνεία και την επικοινωνία των αξιών.

 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και όλες οι απαντήσεις που συλλέγονται είναι ανώνυμες. Δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί οποιαδήποτε απάντηση με ένα συγκεκριμένο άτομο, οπότε απαντήστε με ειλικρίνεια όσες ερωτήσεις θα θέλατε.

 

Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε και να βγείτε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε.

 

Όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας VAST για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εμπειρογνωμόνων (π.χ. θεατροπαιδαγωγοί, επιμελητές, αφηγητές ιστοριών).

 

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

 

Το έργο VAST οραματίζεται να φέρει τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας βάσης γνώσεων που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις από τρεις τομείς: το θέατρο (με επίκεντρο το αρχαίο ελληνικό δράμα), την επιστήμη (εστιάζοντας στην Επιστημονική Επανάσταση και τα ντοκουμέντα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας στα παραμύθια). Μέσω προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων, οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς η έννοια συγκεκριμένων αξιών έχει εκφραστεί, μεταμορφωθεί και οικειοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανατρέχοντας στις ιστορίες που βοήθησαν στη διαμόρφωση μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το VAST θα εξετάσει αφηγήσεις και εμπειρίες χρηστών που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας, όπως η κλασική περίοδος και η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα, όταν τέθηκαν για πρώτη φορά τα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και θεσμικά θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης, στη σύγχρονη εποχή. 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Read More