Πολύ μικρήΜικρήΟυδέτεροΜεγάληΠολύ μεγάλη
Το έργο και ο συγγραφέας
Πολύ μικρή
Μικρή
Ουδέτερο
Μεγάλη
Πολύ μεγάλη
Οι καλλιτεχνικοί συντελεστές (π.χ. σκηνοθέτης, ηθοποιοί, κ.λπ.)
Πολύ μικρή
Μικρή
Ουδέτερο
Μεγάλη
Πολύ μεγάλη
Οι πληροφορίες στα ΜΜΕ (π.χ. ρεπορτάζ, συνεντεύξεις συντελεστών, κ.λπ.)
Πολύ μικρή
Μικρή
Ουδέτερο
Μεγάλη
Πολύ μεγάλη
Η γνώμη των κριτικών θεάτρου
Πολύ μικρή
Μικρή
Ουδέτερο
Μεγάλη
Πολύ μεγάλη
Η γνώμη φίλων και γνωστών / η θετική ή αρνητική εικόνα της παράστασης που κυκλοφορεί ‘από στόμα σε στόμα’
Πολύ μικρή
Μικρή
Ουδέτερο
Μεγάλη
Πολύ μεγάλη
Πολύ μικρόςΜικρόςΟυδέτεροΜεγάλοςΠολύ μεγάλος
Ελευθερία
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος
Δημοκρατία
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος
Ισότητα
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος
Ανεκτικότητα
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος
Διάλογος
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος
Κράτος δικαίου
Πολύ μικρός
Μικρός
Ουδέτερο
Μεγάλος
Πολύ μεγάλος