Μέρος 1ο

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Μέρος 2ο

Εκπαιδευτικό/Επαγγελματικό Προφίλ

Μέρος 3ο

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί/σχολεία: ρόλος στη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετάδοσης αξιών, πιθανή συνεργασία.

Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά ‘νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού.’ (Ν3028/2002)

Μέρος 4ο

Εκδημοκρατισμός της πρόσβασης (πρόσβαση για όλους/ες) στην εκπαίδευση για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες

Μέρος 5ο

Κατάρτιση, Έρευνα/Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη/Τουρισμός

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!