Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεροΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
στην καλλιέργεια & την ανάπτυξη της φαντασίας
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
στην ηθική ανάπτυξη του ατόμου
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
στην διαπαιδαγώγηση του ατόμου
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
στην διάδοση/επικοινωνία των αξιών γενικά
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
στην διάδοση/επικοινωνία συγκεκριμένων αξιών σύμφωνα με τον/την αφηγητή/ρια
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
στην κατανόηση του περιεχομένου των αξιών
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
στην καθοδήγηση του ατόμου
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερο
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Εξαιρετικά ασήμαντηΑσήμαντηΟυδέτεροΣημαντικήΙδιαίτερα σημαντική
1. Παράδοση
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
2. Επιτυχία
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
3. Καινοτομία
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
4. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
5. Αφοσίωση
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
6. Ταπεινότητα
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
7. Δίκαιο
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
8. Συμμόρφωση με κανόνες
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
9. Οικονομική δύναμη
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
10. Δημοκρατία
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
11. Διάλογος
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
12. Καλοσύνη
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
13. Ασφάλεια
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
14. Ισότητα
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
15. Αγνότητα
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
16. Ανεκτικότητα
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
17. Κοινωνική δύναμη
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
18. Ευχαρίστηση
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
19. Ανθρώπινα δικαιώματα
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική
20. Ελευθερία
Εξαιρετικά ασήμαντη
Ασήμαντη
Ουδέτερο
Σημαντική
Ιδιαίτερα σημαντική

Με ποιες από τις παρακάτω περιγραφές θα συνδέατε νοηματικά καθεμία από τις αξίες που επιλέξατε;

Επιπρόσθετες ερωτήσεις (προαιρετικές)

Save and Resume Later