Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεροΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
στην καλλιέργεια & την ανάπτυξη της φαντασίας
στην ηθική ανάπτυξη του ατόμου
στην διαπαιδαγώγηση του ατόμου
στην διάδοση/επικοινωνία των αξιών γενικά
στην διάδοση/επικοινωνία συγκεκριμένων αξιών σύμφωνα με τον/την αφηγητή/ρια
στην κατανόηση του περιεχομένου των αξιών
στην καθοδήγηση του ατόμου
Εξαιρετικά ασήμαντηΑσήμαντηΟυδέτεροΣημαντικήΙδιαίτερα σημαντική
1. Παράδοση
2. Επιτυχία
3. Καινοτομία
4. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
5. Αφοσίωση
6. Ταπεινότητα
7. Δίκαιο
8. Συμμόρφωση με κανόνες
9. Οικονομική δύναμη
10. Δημοκρατία
11. Διάλογος
12. Καλοσύνη
13. Ασφάλεια
14. Ισότητα
15. Αγνότητα
16. Ανεκτικότητα
17. Κοινωνική δύναμη
18. Ευχαρίστηση
19. Ανθρώπινα δικαιώματα
20. Ελευθερία

Με ποιες από τις παρακάτω περιγραφές θα συνδέατε νοηματικά καθεμία από τις αξίες που επιλέξατε;

Επιπρόσθετες ερωτήσεις (προαιρετικές)

Save and Resume Later