Πλήρης τίτλος του έργου: Αξίες σε όλο το χώρο και το χρόνο (VAST)

Το έργο VAST, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 101004949, μελετά τις ηθικές αξίες σε όλο τον χώρο και τον χρόνο, με έμφαση στις αξίες που θεωρούνται θεμελιώδεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα). Απώτερος στόχος του VAST είναι η δημιουργία της πλατφόρμας VAST, η οποία είναι μια συλλογή γνώσεων και ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάλυση, την έρευνα και την επικοινωνία αξιών. Μέσω της ψηφιοποίησης υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων αποσκοπεί στην προώθηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Διοργανωτής Ερευνητικής Δραστηριότητας:

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ελλάδα

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας (πρόσβαση, ενημέρωση, επεξεργασία, διαγραφή, διόρθωση, φορητότητα) καθώς και για περαιτέρω ζητήματα απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κο Αλέξανδρο Νούσια (alexandros.nousias@iit.demokritos.gr) ανά πάσα στιγμή.

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:

  1. Σκοπός της έρευνας: Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί με τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πώς οι επικοινωνιακοί της αξίας (δηλαδή οι επιμελητές μουσείων, οι μουσειοπαιδαγωγοί, οι μελετητές, οι επαγγελματίες του θεάτρου, οι σκηνοθέτες, οι καλλιτέχνες, οι δημιουργικές ομάδες και άλλοι ενδιαφερόμενοι που σχετίζονται με την επικοινωνία των αξιών) αντιλαμβάνονται τον ρόλο που διαδραματίζουν τα πολιτιστικά ιδρύματα στη διάδοση αυτών των αξιών.
    Επιπλέον, μέσω αυτής της έρευνας, θα θέλαμε επίσης να καταγράψουμε τις ανάγκες σας για ψηφιακά εργαλεία που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στην ανάλυση, την έρευνα και την επικοινωνία των αξιών.
  2. Εθελοντική Συμμετοχή: Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Δεν χρειάζεται να λάβετε μέρος, αν δεν θέλετε. Μπορείτε να αποχωρήσετε από την ομάδα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
  3. Κινδυνοι: Με τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα μπορεί να αποκαλύψετε απόψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε στιγματισμό ή/και διακρίσεις, εάν εντοπιστούν.
  4. Τρίτα μέρη: Το VAST μπορεί να μοιραστεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά με ακαδημαϊκά ιδρύματα στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Δεν θα γίνει καμία επικοινωνία με το κοινό.
  5. Αποθήκευση : Η VAST θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας για τρία (3) έτη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ-Δ)

Αφού έλαβα σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τη μορφή της έρευνας που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου VAST,

Με την παρούσα επιβεβαιώνω ότι:

Δημογραφικά στοιχεία

Πολιτικές πολιτιστικής κληρονομιάς

Δεν είναι καθόλου σημαντικέςΔεν είναι σημαντικέςΟυδέτεραΣημαντικέςΕξαιρετικά σημαντικές
Δεν είναι καθόλου σημαντικές
Δεν είναι σημαντικές
Ουδέτερα
Σημαντικές
Εξαιρετικά σημαντικές
Δεν είναι καθόλου σημαντικέςΔεν είναι σημαντικέςΟυδέτεραΣημαντικέςΕξαιρετικά σημαντικές
Δεν είναι καθόλου σημαντικές
Δεν είναι σημαντικές
Ουδέτερα
Σημαντικές
Εξαιρετικά σημαντικές

Θέατρο και αξίες επικοινωνίας

Δεν ενδιαφέρομαι καθόλουΔεν ενδιαφέρομαιΟυδέτεραΕνδιαφέρομαιΕνδιαφέρομαι ιδιαίτερα
Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου
Δεν ενδιαφέρομαι
Ουδέτερα
Ενδιαφέρομαι
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα
ΚαθόλουΌχιΟυδέτεραΝαιΠάρα πολύ
Καθόλου
Όχι
Ουδέτερα
Ναι
Πάρα πολύ
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεραΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερα
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεραΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερα
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεραΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερα
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεραΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερα
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
ΚαθόλουΌχιΟυδέτεραΝαιΠάρα πολύ
Καθόλου
Όχι
Ουδέτερα
Ναι
Πάρα πολύ

Ψηφιακά εργαλεία/νέα μέσα

Για παράδειγμα: ανάλυση μιας ηχογραφημένης παράστασης, χρήση σχολιασμένου/αναλυθέντος κειμένου, ανάγνωση κριτικών παρόμοιων παραστάσεων κ.λπ.
ΚαθόλουΌχιΟυδέτεραΤο έκανεΠάρα πολύ
Καθόλου
Όχι
Ουδέτερα
Το έκανε
Πάρα πολύ
ΚαθόλουΌχιΟυδέτεραΤο κάνουνΠάρα πολύ
Καθόλου
Όχι
Ουδέτερα
Το κάνουν
Πάρα πολύ
ΚαθόλουΌχιΟυδέτεραΘα το έκαναΠάρα πολύ
Καθόλου
Όχι
Ουδέτερα
Θα το έκανα
Πάρα πολύ

Λειτουργίες πλατφόρμας VAST

Κρίσιμο μέρος του έργου θα είναι η δημιουργία της πλατφόρμας VAST. Θα παρέχει σε χρήστες όπως μελετητές, επικοινωνιολόγους αξιών και στο ευρύ κοινό όλα τα απαραίτητα εργαλεία (π.χ. επαναχρησιμοποιήσιμες εργαλειοθήκες, εκπαιδευτικό υλικό, κατευθυντήριες γραμμές για μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές) που θα τους βοηθήσουν να μελετήσουν και να διαδώσουν την αντίληψη και την εξέλιξη των αξιών στο χρόνο και το χώρο μετά το τέλος του έργου. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τον σχολιασμό των τεχνουργημάτων (κειμενικών και μη κειμενικών), την ψηφιοποίηση άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως ιστορίες και εμπειρίες συμμετεχόντων, και το αποθετήριο των δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του παραδείγματος VAST.
Δεν είναι καθόλου χρήσιμοΔεν είναι χρήσιμοΟυδέτεραΧρήσιμοΠολύ χρήσιμο
Δεν είναι καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Καθόλου χρήσιμοΔεν είναι χρήσιμοΟυδέτεραΧρήσιμοΠολύ χρήσιμοΔεν εφαρμόζεται
(Με βάση την αξία) Σχολιασμός κειμένου (θεατρικών έργων)
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
(Με βάση την αξία) Σχολιασμός εικόνας
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
(Με βάση την αξία) Σχολιασμός βίντεο
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
(Με βάση την αξία) Σχολιασμός ήχου
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Σχεδιασμός Διαδικτυακού Ερωτηματολογίου
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Εξερεύνηση των τιμών στο κείμενο
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Διερεύνηση των δεσμών μεταξύ εννοιών
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Αποθήκευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Ορισμός και οπτικοποίηση συνδέσεων μεταξύ εννοιών
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
(Οπτική) παρουσίαση της ανάλυσης του έργου (από διάφορους μελετητές)
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Βίντεο από εμβληματικές παραστάσεις θεατρικού έργου
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Συνεντεύξεις δημιουργικών ομάδων από προηγούμενες παραστάσεις
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Κριτικές για ένα θεατρικό έργο
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Αξιολογήστε μια παράσταση μέσω μελετών κοινού
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Μεθοδολογία για την αποτύπωση της εμπειρίας του κοινού μιας παράστασης
Καθόλου χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο
Ουδέτερα
Χρήσιμο
Πολύ χρήσιμο
Δεν εφαρμόζεται
Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεραΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερα
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
ΚαθόλουΌχιΟυδέτεραΘα μπορούσεΠάρα πολύ
Καθόλου
Όχι
Ουδέτερα
Θα μπορούσε
Πάρα πολύ

Τελικές ερωτήσεις

Διαφωνώ απόλυταΔιαφωνώΟυδέτεραΣυμφωνώΣυμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ουδέτερα
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα