1Καλωσόρισμα
2Έντυπο Συγκατάθεσης
3Δημογραφικά στοιχεία
4Αναγνώριση Αξιών
5Ορισμός Αξιών
6Πλατφόρμα VAST

Αξίες: Σημασία, Παρουσία στα Παραμύθια και Πέρα από Αυτά


Το Μουσείο Παραμυθιού και το Universidade NOVA de Lisboa, στο πλαίσιο του έργου VAST: Values Across Space &Time, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγουν μια έρευνα που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αντιλήψεων των ειδικών για τις αξίες που υπάρχουν στα παραμύθια, προκειμένου να εξεταστεί πώς αυτές οι αξίες ερμηνεύονται και επικοινωνούνται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκθεμάτων που διοργανώνουν. Επιπλέον, η έρευνα διερευνά ποιοι τύποι ψηφιοποίησης θα ήταν πιο χρήσιμοι σε ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς για την ερμηνεία και την επικοινωνία των αξιών.

 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και όλες οι απαντήσεις που συλλέγονται είναι ανώνυμες. Δεν υπάρχει τρόπος να συνδεθεί οποιαδήποτε απάντηση με ένα συγκεκριμένο άτομο, οπότε απαντήστε με ειλικρίνεια όσες ερωτήσεις θα θέλατε.

 

Είστε ελεύθεροι να σταματήσετε και να βγείτε από την έρευνα ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε.

 

Όλες οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας VAST για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εμπειρογνωμόνων (π.χ. θεατροπαιδαγωγοί, επιμελητές, αφηγητές ιστοριών).

 

Η έρευνα διαρκεί περίπου 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

 

Το έργο VAST οραματίζεται να φέρει τις ευρωπαϊκές αξίες στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας βάσης γνώσεων που θα περιλαμβάνει αφηγήσεις από τρεις τομείς: το θέατρο (με επίκεντρο το αρχαίο ελληνικό δράμα), την επιστήμη (εστιάζοντας στην Επιστημονική Επανάσταση και τα ντοκουμέντα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα) και τη λαογραφία (εστιάζοντας στα παραμύθια). Μέσω προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων, οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς η έννοια συγκεκριμένων αξιών έχει εκφραστεί, μεταμορφωθεί και οικειοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, ανατρέχοντας στις ιστορίες που βοήθησαν στη διαμόρφωση μέρους του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το VAST θα εξετάσει αφηγήσεις και εμπειρίες χρηστών που αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας, όπως η κλασική περίοδος και η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα, όταν τέθηκαν για πρώτη φορά τα εννοιολογικά, μεθοδολογικά και θεσμικά θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης, στη σύγχρονη εποχή. 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

1 comments

  1. The teaching of values and via values across the curriculum is imperative for the new generations.