Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα.Μοναδικό αναγνωριστικό συμμετέχοντα. *Παρακαλούμε εισάγετε το αναγνωριστικό συμμετέχοντα που δημιουργήσατε για το προηγούμενο ερωτηματολόγιο. Portrait Values QuestionnaireValues * Μου αρέσω πάρα πολύΜου αρέσωΚάπως μου αρέσω Λίγο μου αρέσωΔεν μου αρέσω Καθόλου Δεν θέλω να απαντήσωΔεν...

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα.ΕισαγωγήΑγαπητέ συμμετέχοντα, σας ευχαριστούμε για τη θέλησή σας να συμμετάσχετε στην ακόλουθη έρευνα. Διαρκεί σχεδόν 10 λεπτά και αποσκοπεί στη διερεύνηση της εμπειρίας σας σε σχέση με την πρόσφατη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό εργαστήριο (27 Ιανουαρίου 2023), το οποίο διοργανώθηκε...

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τη JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα. - Βήμα 1 από 3 Αφού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο VAST Annotation Tool, παρακαλούμε απαντήστε στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο. Περιέχει 4 ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές σας δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία, 16 ερωτήσεις τύπου Likert και 7 ερωτήσεις ανοικτού τύπου...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. Επιλέξτε το δικό σας ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ συμμετέχοντα. Π.χ. M23k78@1!Δημογραφικά1. Φύλο *ΓυναίκαΜάλληΛοι δεν θέλω να απαντήσω2. Διευκρινίστε...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. ΕισαγωγήΣυνολικοί συμμετέχοντες, σας ευχαριστούμε για τη θέλησή σας να συμμετάσχετε στην ακόλουθη έρευνα. Διαρκεί σχεδόν 10 λεπτά και έχει ως στόχο να διερευνήσει την εμπειρία σας σε σχέση με την πρόσφατη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό εργαστήριο (14 Δεκεμβρίου 2022), το οποίο διοργανώθηκε...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. Επιλέξτε το δικό σας ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ συμμετέχοντα. Π.χ. M23k78@1!Δημογραφικά1. Φύλο *ΓυναίκαΜάλληΛοι δεν θέλω να απαντήσω2. Διευκρινίστε...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. Τίτλος έργου: Values Across Space &Time (VAST) Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement n°101004949). Τίτλος Έρευνας για την οποία χορηγείτε συγκατάθεση: Ancient Greek Drama and Theatre Values Across Space and Time Επιστημονικός Υπεύθυνος: :...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. Τίτλος έργου: Values Across Space &Time (VAST) Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement n°101004949). Τίτλος Έρευνας για την οποία χορηγείτε συγκατάθεση: Ancient Greek Drama and Theatre Values Across Space and Time Επιστημονικός Υπεύθυνος: :...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. Τίτλος έργου: Values Across Space &Time (VAST) Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement n°101004949). Τίτλος Έρευνας για την οποία χορηγείτε συγκατάθεση: Ancient Greek Drama and Theatre Values Across Space and Time Επιστημονικός Υπεύθυνος: :...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποιήστε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα. Τίτλος έργου: Values Across Space &Time (VAST) Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Grant Agreement n°101004949). Τίτλος Έρευνας για την οποία χορηγείτε συγκατάθεση: Ancient Greek Drama and Theatre Values Across Space and Time Επιστημονικός Υπεύθυνος: :...

Διαβάστε Περισσότερα