Διεξαγωγή ερευνών

Έρευνες που είναι ενεργές αυτήν τη στιγμή.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου_UoP_27Jan2023
Διαβάστε Περισσότερα
Annotation-Tool-Φεβρουάριος-23
Διαβάστε Περισσότερα
Questionnaire_UoP_27Jan2023 τιμών πορτρέτου
Διαβάστε Περισσότερα
Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής workshop_Milan_Dec2022
Διαβάστε Περισσότερα
Ερωτηματολόγιο τιμών πορτρέτου
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση του θεάτρου μέσα από τους θεατές
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση του θεάτρου μέσα από τον υπεύθυνο χάραξης πολιτικής (policy maker)
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση του θεάτρου μέσα από τους ηθοποιούς και τους λοιπούς καλλιτεχνικούς συντελεστές
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση τoυ θεάτρου μέσα από τον μεταφραστή
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση του θεάτρου μέσα από τον κριτικό θεάτρου
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση του θεάτρου μέσα από τον σκηνοθέτη
Διαβάστε Περισσότερα
Καταγραφή Εμπειριών Ειδικών σε ζητήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Έρευνα καταγραφής εμπειριών ειδικών σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς για την επικοινωνία των αξιών μέσα από τη δουλειά τους.
Διαβάστε Περισσότερα
Εμπειρίες εμπειρογνωμόνων πολιτιστικής κληρονομιάς
Έρευνα για την καταγραφή των εμπειριών των ειδικών σχετικά με την επικοινωνία αξιών μέσω της εργασίας τους.
Διαβάστε Περισσότερα
Απαιτήσεις πλατφόρμας VAST (απευθύνεται σε επαγγελματίες θεάτρου)
Η έρευνα για τις απαιτήσεις του VAST απευθύνεται σε επαγγελματίες του Θεάτρου
Διαβάστε Περισσότερα
Γιορτή Παραμυθιών – Κέα, 22-31 Ιουλίου 2022
Έρευνα για τις δραστηριότητες VAST στο Φεστιβάλ Παραμυθιού - 22-31 Ιουλίου 2022 - Κέα, Ελλάδα
Διαβάστε Περισσότερα
Ο ρόλος των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων στη διάδοση των αξιών
Το έντυπο συγκατάθεσης και το ερωτηματολόγιο που σχετίζονται με την έρευνα για τα Πολιτιστικά Ιδρύματα.
Διαβάστε Περισσότερα
Αντιγόνη του Σοφοκλή – Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος, Ιούλιος 2022
Μια παράσταση για τη σχέση της πόλης / των πολιτών με την εξουσία, διαχρονικό ζήτημα του τραγικού έργου.
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση της «Αντιγόνης» μέσα από τους άλλους καλλιτεχνικούς συντελεστές
Το έντυπο συγκατάθεσης και το ερωτηματολόγιο που σχετίζονται με το θεατρικό έργο «Αντιγόνη».
Διαβάστε Περισσότερα
Η προσέγγιση της Αντιγόνης μέσα από τον κριτικό θεάτρου
Το έντυπο συγκατάθεσης και το ερωτηματολόγιο που σχετίζονται με το θεατρικό έργο «Αντιγόνη».
Διαβάστε Περισσότερα

Εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου και αφηγηματικής ανάλυσης/σχολιασμού

Η πλατφόρμα σημασιολογικών σχολιασμών του VAST επιτρέπει τη συνεργατική, πολυτροπική, ανάλυση και σχολιασμό αντικειμένων (πρωτογενών με αξίες, αλλά όχι μόνο σε αξίες), για επαγγελματίες όπως Μελετητές ανάλυση αφηγήσεων, ή επιμελητές μουσείων που θέλουν να επεκτείνουν τα διαθέσιμα μεταδεδομένα στις συλλογές τους.

Ξεκινήστε να σχολιάζετε

Διαχειριστείτε τα περιουσιακά σας στοιχεία

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ βάση γνώσεων των ψηφιοποιημένων εμπειριών και όλων των αναλυμένων και σχολιασμένων τεχνουργημάτων

Επαγγελματίες όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι μελετητές μπορούν να αναζητήσουν και να πλοηγηθούν σε γραφήματα και να συγκρίνουν περιβάλλοντα (δραστηριότητες, τοποθεσίες και χρονικές περιόδους) για να λάβουν πληροφορίες και πιθανές μετατοπίσεις σχετικά με το αποτύπωμα αξίας των σχετικών εμπειριών.

Περιηγηθείτε στην οντολογία VAST

Μεθοδολογίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνών, δραστηριοτήτων και ψηφιακών εκστρατειών

Για επαγγελματίες που θέλουν να αποτυπώσουν το αποτύπωμα αξίας του κοινού-στόχου τους, όπως Καλλιτέχνες, την τέχνη και το μουσείο Επιμελητέςμουσείο ειδικοί στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτικών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικήςκλπ.

Τεκμηρίωση πλατφόρμας

Δημιουργήστε τις δικές σας έρευνες

Εργαλεία για την υλοποίηση προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων ψηφιοποίησης

Εστιάζοντας στη λήψη των εμπειριών των χρηστών, με βάση προσαρμοσμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αυτές οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες για επαγγελματίες που θέλουν να αποτυπώσουν το αποτύπωμα αξίας του κοινού-στόχου τους, ακόμη και πέρα από τους τομείς της τέχνης, της λαογραφίας και της επιστήμης, όπως Καλλιτέχνες, την τέχνη και το μουσείο Επιμελητέςμουσείο ειδικοί στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτικών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικήςκλπ.

Περιηγηθείτε στην οντολογία VAST

Έναρξη δημιουργίας ερευνών

Υπηρεσίες πλατφόρμας VAST

Μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες παρακάτω:

https://platform.vast-project.eu/Annotate%20Artifacts
VAST Υπηρεσίες Σημασιολογικού Σχολιασμού: Μπορείτε να αρχίσετε να σχολιάζετε τώρα ή μπορείτε να επισκεφθείτε την Τεκμηρίωση!
Περιηγηθείτε στην ΤΕΡΑΣΤΙΑ Οντολογία!
Υπηρεσίες Ερευνών
Δημιουργήστε έρευνες και καμπάνιες!
Τεκμηρίωση
Περιηγηθείτε στην τεκμηρίωση της πλατφόρμας.
Διαχείριση Τεκμηρίων
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων!